1. Accés i ús del web

L´objecte de les presents condicions generals és regular l´ús que poden realitzar els usuaris del web de Total Laser SC (en endavant Total Laser), que actualment es troba a la URL www.totallaser.es, sense perjudici que certs serveis o continguts dins del Web Corporatiu es sotmetin a les seves pròpies condicions.

L´accés i ús del Web Corporatiu té caràcter gratuït per als usuaris i no exigeix el registre previ de l´usuari amb caràcter general. No obstant això, l´accés i ús de determinades informacions i serveis oferts a través del Web Corporatiu només pot fer-se previ registre de l´usuari.

En el cas del registre d´usuaris a través d´identificadors i contrasenyes, tant l´identificador com la contrasenya pertanyeran exclusivament a la persona a qui es concedeixen. L´usuari haurà de mantenir sota la seva exclusiva responsabilitat tant l´identificador com la contrasenya en la més estricta i absoluta confidencialitat, assumint, per tant, tots els danys o conseqüències de qualsevol tipus que es derivin del trencament o revelació del secret.

2. Funcionament del web corporatiu and e per l’usuari d’Internet i del web corporatiu

TOTAL LASER podrà realitzar les modificacions que estimi convenients al Web Corporatiu, i podrà incloure serveis i continguts addicionals als actuals o, en el seu cas, suprimir-los. TOTAL LASER podrà modificar el Web Corporatiu quan ho consideri oportú i podrà bloquejar l´accés a tots o part dels usuaris d´aquest per procedir a realitzar les modificacions o reparacions que consideri necessàries en qualsevol moment. En cap cas, TOTAL LASER serà responsable del funcionament inadequat del sistema si això obeeix a una configuració defectuosa dels equips de l´usuari o a la seva insuficient capacitat per suportar els sistemes informàtics indispensables per poder fer ús del servei.

TOTAL LASER es compromet a realitzar tots els seus esforços per mantenir actualitzada la informació i continguts que introdueixi al Web Corporatiu, si bé l´usuari sap que poden existir incorreccions als continguts i serveis inclosos al Web Corporatiu que, en aquest cas, TOTAL LASER procedirà a subsanar tan aviat com sigui possible un cop tingui coneixement de la seva existència.

TOTAL LASER no serà en cap cas responsable de l´ús del Web Corporatiu que realitzi l´Usuari. L´usuari s´abstindrà de dur a terme qualsevol conducta en l´ús del Web Corporatiu o dels recursos posats a la seva disposició que atempti contra els drets de propietat intel·lectual o industrial de TOTAL LASER o de tercers, que vulneri o transgredeixi l´honor, la intimitat personal o familiar o la imatge a tercers, o que sigui il·lícit o atempti contra la moralitat i deixarà en tot cas indemne a TOTAL LASER davant de qualsevol reclamació, judicial o extrajudicial, que es presenti contra ella com a conseqüència de dit ús. L´usuari s´abstindrà de dur a terme per qualsevol mitjà qualsevol destrucció, alteració, inutilització o danys de les dades, programes o documents electrònics propietat de TOTAL LASER, així com la introducció o difusió a la Xarxa de programes, virus, applets, o qualsevol instrument físic o electrònic que causin o siguin susceptibles de causar qualsevol tipus d´alteració a la Xarxa, al sistema, o als equips de tercers. Queda expressament prohibit esborrar, modificar els missatges de correu electrònic d´altres usuaris, enviar missatges de correu massiu, amb fins comercials o publicitaris, així com desenvolupar qualsevol tipus d´activitat o pràctica que transgredeixi els principis de bona conducta acceptats generalment entre els usuaris d´Internet.

3. Propietat intel·lectual

La propietat intel·lectual de la informació, dades, continguts, bases de dades, dissenys, codis font, estructures de navegació i altres serveis o productes telemàtics integrats al Web Corporatiu són propietat exclusiva de TOTAL LASER, per la qual cosa l´Usuari es compromet a no infringir cap dret derivat de la propietat industrial o intel·lectual, quedant expressament prohibida la reproducció total o parcial d´aquests, la seva comunicació pública, distribució, o qualsevol forma d´explotació, llevat que disposi del consentiment exprés i per escrit per part de TOTAL LASER. L´usuari es compromet a utilitzar aquesta informació i serveis exclusivament per les seves pròpies necessitats i a no realitzar directament o indirectament una explotació comercial dels serveis als que té accés o dels resultats obtinguts gràcies a la utilització del Web Corporatiu, fora que hagi obtingut consentiment exprés de TOTAL LASER. L´usuari s´obliga a no utilitzar les facilitats i capacitats del Web Corporatiu per realitzar o suggerir activitats prohibides per la llei o per intentar atreure els usuaris cap a altres serveis competidors.

Totes les senyals distintives, com ara marques, noms comercials, etc., que apareixen al Web Corporatiu estan protegides per la legislació vigent en matèria de marques, per la qual cosa els usuaris no podran realitzar-ne cap reproducció, comunicació, explotació o utilització, llevat que ostentin consentiment previ per escrit del titular d´aquestes.

Confidencialitat i Protecció de Dades

En compliment de l´establert a l´article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (en endavant LOPD), informem de l´existència d´un fitxer de dades de caràcter personal dels usuaris que introdueixin les seves dades al Web Corporatiu creat sota la responsabilitat de TOTAL LASER amb la finalitat de realitzar tasques d´informació, formació i promoció comercial dels serveis de TOTAL LASER.

Aquest fitxer consta inscrit al Registre General de Protecció de Dades amb codi d´inscripció . En qualsevol moment, podràs exercir els teus drets d´accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les teves dades personals, en els terminis i condicions previstos a la pròpia LOPD a l´adreça: TOTAL LASER SL C) Consell de Cent, 266 - 08011 Barcelona. Per a la teva major comoditat, TOTAL LASER t´ofereix la possibilitat d´exercir els drets abans referits mitjançant la següent adreça de correu electrònic: info@totallaser.es. El tractament de les teves dades tindrà com a finalitat que puguis participar dels serveis del web www.dir.cat, així com rebre informació comercial de les productes i serveis que ofereixen Total Laser.

El fet de no emplenar o emplenar parcialment les dades de caràcter personal sol·licitades en qualsevol formulari electrònic podria suposar que TOTAL LASER no pogués atendre la teva sol·licitud.

TOTAL LASER es compromet al compliment de la seva obligació de protecció de les dades de caràcter personal i del seu deure de guardar-les, i adoptarà les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament, mal ús, accés no autoritzat o robatori d´aquestes, tenint en compte, en tot cas, l´estat de la tecnologia.

L´usuari consent expressament la cessió de les dades contingudes al fitxer automatitzat a TOTAL LASER. Aquest consentiment tindrà com a finalitat permetre realitzar tasques d´informació, gestió i promoció dels serveis prestats pel TOTAL LASER

El consentiment per a la comunicació de dades de caràcter personal és revocable en qualsevol moment, si bé no tindrà efectes retroactius. Així mateix, l´usuari dóna el seu consentiment per a la comunicació a aquells proveïdors la intervenció dels quals sigui necessària per a la prestació del servei.